Home

Welkom bij IRIS mens & mediation

Op zoek naar een professionele MfN Registermediator voor al uw arbeids- en samenwerkingsgeschillen? 

Op zoek naar een no-nonsens job- en reïntegratiecoach voor spoor 2, spoor 3, outplacement- en jobcoachtrajecten?

Dan bent u op de juiste website; veel leesplezier!

IRIS

Iris
Als u voor Iris als uw MfN Registermediator of job- en re-integratiecoach kiest,  werkt u samen met een vrouw die vol passie en oprechte betrokkenheid naar mensen, overtuigd is dat mensen altijd liever een goed relatie willen, dan een verstoorde.  Ook kiest u voor een professional die in haar werkwijze zowel de klant begeleidt naar het vooraf gestelde doel, maar daarbij ook de MfN regels volgt of de wet- en regelgeving zoals die geldt bij ziekteverzuim.

Om ook regionale bijdrage te leveren,  is Iris als vrijwilliger bij de buurtbemiddeling in Venlo actief .

Mens & Mediation
In arbeid staat het contact met en tussen mensen centraal. Als hier een verstoring in optreedt, heeft dat direct invloed op de relatie en daarmee ook op het werk, de afdeling en uiteindelijk de organisatie.

Bij zowel een medewerker die ziek is of waar een conflict speelt, is sprake van een verstoorde arbeidsrelatie. Deze overeenkomst, maar ook het totale verschil in aanpak, maakt het werk van Iris uitdagend en vraagt veel kennis, kunde en ervaring.

“IRIS” verder lezen

Mediation

Mediation
Mediation is vorm van bemiddeling, waarbij u samen met de andere partij op zoek gaat naar een voor beide passende en daarmee duurzame oplossing. De mediator begeleidt u beide hierbij door de belangen van beide helder te krijgen, waarbij de onpartijdigheid en vertrouwelijkheid waarmee deze informatie gedeeld  100% gegarandeerd is.

Rechtsgang
Waarom de kwestie niet juridisch oplossen? Bij een uitspraak van een derde (bijv. rechter), is er altijd een verliezer en blijft het de oplossing van een derde met een onzekere uitkomst. Daarnaast zal dit niets verbeteren aan uw relatie met de andere partij, vaak zelfs verslechteren, want van een constructief gesprek tussen u beiden is vaak geen sprake meer.  Ook de kosten van een juridisch proces zijn aanzienlijk hoger dan die van een mediationtraject.
“Mediation” verder lezen

Arbeid & Ziekte

Werk
Werk is voor mensen belangrijk en neemt een belangrijke plaats in het leven in. Het geeft betekenis aan uw leven en uw zelfbeeld wordt er mede door bepaald. Naast de individuele belangen is er ook een sociale dimensie. Werk en werkomgeving zijn voor velen van ons een tweede thuis.

Goede medewerkers horen het belangrijkste kapitaal van een organisatie te zijn, een voorwaarde voor continuïteit en groei ten behoeve van allen die betrokken zijn, waaronder ook collega’s, directie, klanten, afnemers en de ondernemers zelf.

Als relaties in de werksfeer verstoord raken of dreigen te raken, grijpt dat diep in, bij zowel de werknemer als de werkgever. En als ze blijven smeulen of zelfs escaleren zullen de gevolgen daarvan niet onopgemerkt blijven.
“Arbeid & Ziekte” verder lezen