Algemene Voorwaarden

Op al mijn dienstverlening zijn Algemene Voorwaarden van toepassing.

Voor de Algemene Voorwaarden met betrekking tot mediation klik op de volgende link:Voor de Algemene Voorwaarden met betrekking tot mijn overige dienstverlening (met uitsluiting van mediation) klik op de volgende link: