Algemene Voorwaarden

Op al mijn dienstverlening zijn Algemene Voorwaarden van toepassing.

Voor de Algemene Voorwaarden met betrekking tot mijn dienstverlening klik op de volgende link: