IRIS


Als je voor mij als arbeidsmediator of job- en re-integratiecoach kiest,  werk je samen met een vrouw die vol passie en oprechte betrokkenheid naar mensen,  op zoek gaat naar de drive in mensen om in beweging te willen komen.

Daarbij vind ik deskundigheid en de nodige ervaring een vereiste om dit werk goed te kunnen doen. In mijn trajecten met kandidaten, hou ik de geldende richtlijnen en wet- en regelgeving dan ook nauwgezet in de gaten en informeer én adviseer ik werkgever en werknemer hierover. Daarnaast ben ik aangesloten bij diverse branchevereniging,  die je hieronder kunt terugzien.

Ik doe ook graag iets terug voor mijn medemens, vandaar dat ik als vrijwilliger actief ben bij de Buurtbemiddeling in Venlo.

Mediatorsfederatie Nederland (MfN)
Ik ben in het kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) opgenomen.  De titel MfN registermediator is een beschermde titel. Alleen registermediators die zijn erkend door het MfN en voldoen aan de gestelde eisen mogen deze titel gebruiken. Ik werk volgens de gedragsregels voor MfN registermediators en val onder de MfN Klachtenregelingen van het onafhankelijk Tuchtrecht.

Vereniging Arbeidsmediators (VAN)
Daarnaast ben ik lid van de Vereniging Arbeidsmediators Nederland (VAN). Dit is de enige echte beroepsvereniging voor arbeidsmediators in Nederland. Doelstelling van de VAN is de zichtbaarheid naar de markt, de krachtenbundeling van arbeidsmediators en de kwaliteit intensief op hoog peil te houden.

De Nederlandse Mediators Vereniging (NMv)
Ik ben ook lid van de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv). De NMv behartigt de belangen van ruim 2.400 professionals en is daarmee de grootste beroepsvereniging voor mediators als het gaat om belangenbehartiging van mediators binnen de politiek en het bedrijfsleven. Netwerken, continue persoonlijke ontwikkeling, een betere rechtspositie van mediators en het vergroten van de markt voor mediation zijn de speerpunten van de NMv.