De VerzuimNanny


Alles wat ik weet, ervaren en geleerd heb, komt als VerzuimNanny bij elkaar. In mijn werk als mediator, jobcoach en re-integratiecoach heb ik dagelijks contact met werkgevers, werknemers, arbeidsdeskundigen, verzekeraars, UWV, advocaten, casemanagers en arbo-artsen en arbodiensten. Voor mij zijn dit waardevolle contacten, waarin ik iedere keer weer bijleer omtrent wet- en regelgeving, interpretatie van richtlijnen en kan sparren over moeilijke cases. Het uiteindelijk goed laten aflopen – voor zowel werkgever als werknemer – van een verzuimcases, is altijd weer een uitdaging, maar het leukste wat er bestaat!

Ik werk met kwetsbare mensen en vind het vanuit dat oogpunt ook vanzelfsprekend dat ze kunnen vertrouwen op mijn professionaliteit. Reden waarom ik me dan ook blijf bijscholen door het volgen van diverse workshops, cursussen, intervisie etc. om up-to-date te blijven. Ook heb ik inmiddels een sterk netwerk om me heen verzameld, waar ik gebruik van kan maken indien nodig.

Als VerzuimNanny ontzorg ik de ondernemer/werkgever bij een moeilijke verzuimcasus. Ik breng de situatie in kaart, leg contacten met alle betrokkenen, schrijf een advies en kan daarop – indien gewenst de werkgever helpen met het uitvoeren van het advies.

“Vooral het ontzorgen, op een moment dat je door de bomen het bos niet meer ziet in zo’n verzuimdossier, dan is Iris van toegevoegde waarde.

Je wilt als ondernemer helemaal niet bezig zijn met dit soort dingen. En daarbij is de wetgeving dusdanig complex dat je dit graag aan een expert overlaat. De toegevoegde zit hem vooral in het feit dat je een complex dossier met een gerust hart kunt overlaten aan Iris. En dat zij tevens de Arbodienst scherp houdt omdat zij dat met haar wet en dossierkennis veel beter kan dan de ondernemer zelf. Iris is betrokken, to the point, bijt zich in een dossier vast, is goed voor werkgever alswel werknemer, en houdt beiden aan wet en regelgeving en is prettig in de communicatie.”

Thijs
werkgever

Ik wordt meestal betaald door de werkgever, maar stel me altijd ten doel het beste resultaat voor beide partijen te behalen en dat voelen de betrokkenen in de praktijk ook, waardoor ik op volledige medewerking kan rekenen.