Mediation

Mediation
Mediation is vorm van bemiddeling, waarbij je samen met de andere partij op zoek gaat naar een voor beide passende en daarmee duurzame oplossing. De mediator begeleidt beide hierbij door de belangen van beide helder te krijgen, waarbij de onpartijdigheid en vertrouwelijkheid waarmee deze informatie gedeeld  100% gegarandeerd is.

Rechtsgang
Waarom de kwestie niet juridisch oplossen? Bij een uitspraak van een derde (bijv. rechter), is er altijd een verliezer en blijft het de oplossing van een derde met een onzekere uitkomst. Daarnaast zal dit niets verbeteren aan je relatie met de andere partij, vaak zelfs verslechteren, want van een constructief gesprek tussen beiden is vaak geen sprake meer.  Ook de kosten van een juridisch proces zijn aanzienlijk hoger dan die van een mediationtraject.

Vrijwillig
Deelname aan de mediation is vrijwillig, maar daarmee niet vrijblijvend. Aan het einde van de separate intake vraag ik om volledige inzet en commitment op het mediationtraject. Is hiervan geen sprake, zal ik geen mediationtraject starten.

Mediator
Communicatie, en dan de vorm waarbij de een tegenover de ander zit, zonder afleiding van telefoons of andere zaken, maar volledig aandacht heeft voor de gesprekspartner, is wat de mediator faciliteert. Écht luisteren naar welke zorgen er bestaan en dit kunnen delen omdat er een veilige omgeving is.

De mediator zorgt dat het gesprek constructief en open verloopt. De juiste vragen stelt, wat beide partijen inzichten en begrip geeft in zichzelf en elkaar. En de respectvolle omgangsvormen, waardoor alles gezegd kan worden dat nodig is om tot een passende, duurzame oplossing te komen.