Mens

Het werk als job- en re-integratiecoach is zeer uiteenlopend. Onderstaand de belangrijkste voor u op een rijtje.

Spoor 2
Wanneer uw medewerker langdurig ziek wordt, krijgt u te maken met diverse partijen die u in de Wet Verbetering Poortwachter kunnen ondersteunen. Naast de bedrijfsarts, arbodienst en arbeidsdeskundige, kan er ook een job- en re-integratiecoach ingezet moeten worden voor het oppakken van een 2e spoor traject.

In een spoor 2 traject gaat de coach met de werknemer op zoek naar een passende baan buiten de huidige werkgever (spoor 1). Daarnaast zorgt de coach dat – samen met de werknemer – de benodigde stappen worden gevolgd conform de richtlijnen van het UWV.

Outplacement
Er vindt een reorganisatie plaats en werknemers worden boventallig. Dan kan de werkgever de werknemer een outplacement traject aanbieden. Tijdens dit traject vindt er een stukje rouwverwerking plaats om het soms jarenlange dienstverband en afscheid daarvan te verwerken. Vervolgens kunnen er stappen gezet worden naar nieuw werk.

Wat dat werk is, wat hiervoor nodig is en wat kandidaat hierin wenst, komt uitvoerig aan de orde en op basis van een persoonlijk profiel, kunnen de concrete stappen richting arbeidsmarkt worden gezet. De coach ondersteunt in wat er nodig is. Bij de ene is dit het samen opstellen van een cv, terwijl de ander op zoek is naar een gerichte social media training.

Jobcoaching
In opdracht van het UWV verzorgd Iris uiteenlopende jobcoachtrajecten. Deze opdrachten zijn divers van aard en inhoud. Bij zogenaamde Werkfit trajecten worden UWV kandidaten geactiveerd richting de arbeidsmarkt. Maar ook het begeleiden van Wajong kandidaten in werk behoort tot de taken van de jobcoach.