Outplacement

Nieuwe horizon
Er vindt een reorganisatie plaats en werknemers worden boventallig. Dan kan de werkgever de werknemer een outplacement traject aanbieden. Tijdens dit traject vindt er een stukje rouwverwerking plaats om het soms jarenlange dienstverband en afscheid daarvan te verwerken. Vervolgens kunnen er stappen gezet worden naar nieuw werk.

Wat dat werk is, wat hiervoor nodig is en wat kandidaat hierin wenst, komt uitvoerig aan de orde. Op basis van een persoonlijk profiel, kunnen de concrete stappen richting arbeidsmarkt worden gezet. Ik ondersteun in wat er nodig is. Bij de ene is dit het samen opstellen van een cv, terwijl de ander op zoek is naar een gerichte social media training.

“In het begin had ik niet hele hoge verwachtingen, aangezien ik eerder een paar trajecten heb gevolgd zonder voordelen. Maar hier was het toch anders, alles wat ik vertelde werd snel begrepen en er werd aandachtig geluisterd naar mijn vragen. Dat voelde natuurlijk super fijn! Ik voelde me altijd heel erg geholpen, zoals het hoort natuurlijk.”

Hatice

Werkwijze
Tijdens een kennismakingsgesprek hoor ik graag wat de wensen zijn voor wat betreft inhoud, duur, rapportages en doel van het traject. Op basis hiervan zal ik een op maat gemaakt offerte met opdrachtformulier sturen.

Inhoudelijk zullen de thema’s rouwverwerking, zelfinzicht (persoonlijk profiel), arbeidsmarktbenadering (cv, social media, sollicitaties etc) en jobhunting (actief solliciteren) in meer of mindere mate aan bod komen. Dit in overleg met werkgever en werknemer.