Conflictgesprek

Van wrijving komt glans!
In de praktijk zie ik dat bij stressvolle situaties binnen organisaties (denk aan reorganisaties, fusies, overnames, maar ook bij het wisselen van een teamlid), ziekte of dreigend uitval ook vaak sprake is van een stukje onenigheid/onbegrip tussen werkgever en werknemer. Dit kan zijn met leidinggevende, collega of team. Er is nog geen sprake van een geëscaleerd conflict, maar de sfeer is broeierig en onprettig en de situatie staat onder spanning. In dat geval zet ik vaak een conflictgesprek in. Hiervoor nodig ik alle betrokken partijen voor een gezamenlijk gesprek uit. Tijdens dit gesprek begeleid ik de deelnemers bij het uitspreken van zorgen, irritaties, gevoelens etc. die er spelen, onderzoeken we de achterliggende belangen om vervolgens met elkaar werkbare, maar ook duurzame afspraken te maken, waarmee er verder succesvol kan worden samengewerkt in een prettige sfeer.

Werkwijze
De bijeenkomsten kunnen plaatsvinden op mijn kantoor te Venlo, maar indien gewenst op locatie. Hierover worden vooraf duidelijke afspraken gemaakt met elkaar.

Tarief
De kosten voor een conflictgesprek bedragen Euro 125,- per uur excl. btw. Indien van toepassing worden reistijd en – kosten apart in rekening gebracht.