Conflictgesprek

Van wrijving komt glans!
In de praktijk zie ik dat bij stressvolle situaties binnen organisaties (denk aan reorganisaties, fusies, overnames, maar ook bij het wisselen van een teamlid), ziekte of dreigend uitval ook snel sprake kan zijn van een stukje onenigheid/onbegrip tussen werkgever en werknemer. Dit kan zijn met leidinggevende, collega of het team. Er is nog geen sprake van een geëscaleerd conflict, maar de sfeer is broeierig, onprettig en de situatie staat onder spanning. In dat geval zet ik vaak een conflictgesprek in. Hiervoor nodig ik alle betrokken partijen uit voor een gezamenlijk gesprek. Tijdens dit gesprek begeleid ik de deelnemers bij het uitspreken van zorgen, irritaties en gevoelens die er spelen. Vervolgens onderzoeken we de achterliggende belangen. Vanuit deze belangen wordt er ‘onderhandeld’ over werkbare én duurzame afspraken, waarmee er verder succesvol kan worden samengewerkt in een prettige sfeer.

Werkwijze
De bijeenkomsten kunnen plaatsvinden op mijn kantoor te Venlo, maar indien gewenst op locatie. Hierover worden vooraf duidelijke afspraken gemaakt met elkaar.