Arbeidsmediation


Iris & Mediation
Ik heb mij volledig op arbeidsmediation gespecialiseerd en hiervoor ook de specialisatie opleiding tot arbeidsmediator succesvol gevolgd. Reden hiervoor is dat de relatie tussen werkgever en werknemer mijns inziens veel invloed heeft op je dagelijkse leven en als deze goed is, daarmee ook een positieve invloed heeft op je algehele welbevinden. Daarnaast heb ik inmiddels veel kennis en ervaring opgedaan in mijn andere werkzaamheden, wat dit voor mij een logisch en sluitend geheel maakt.

Mediation bij arbeidsconflict en ziekte
Bij een mediation waarbij sprake is van ziekte van de werknemer door een arbeidsconflict, is het van belang met behulp van de arbodienst, zo spoedig mogelijk een mediationtraject op te starten. De mediator start namelijk – samen met werknemer en werkgever – direct met het in kaart brengen van pijnpunten die spelen, zodat er direct een volledige openheid ontstaat in het gesprek en er gezamenlijk, constructief gezocht kan worden naar passende, duurzame oplossingen. Uiteindelijk gaat dit werkgever en werknemer rust geven, kosten besparen en maakt het de doorstart van een succesvolle samenwerking mogelijk.

Exit Mediation
Indien een herstel van de relatie niet meer mogelijk of wenselijk is voor beide partijen, dan volgt een exit-mediation. Hierbij is het streven van de mediator dat beide partijen tot  passende, duurzame beëindigingsafspraken komen. Deze worden vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst. Zeker zo belangrijk is dat tijdens deze mediation – naast de zakelijke afspraken – ook de relatie op een voor beide partijen tevredenstellende manier kan worden afgerond.

Kennismakingsgesprek
Je kunt kosteloos gebruik maken van een kennismakingsgesprek dat ongeveer een half uur zal duren.

Werkwijze
De bijeenkomsten kunnen plaatsvinden op mijn kantoor te Venlo, maar indien gewenst op locatie, zo lang de locatie maar een neutrale omgeving is voor beide partijen. Hierover worden vooraf duidelijke afspraken gemaakt met elkaar.