Modulaire inkoop

Voor een aantal mensen is het Werkfit traject een te grote stap en hiervoor is het mogelijk om een modulair traject in te kopen. Het UWV spreekt hierbij over de participatieladder. Deze ladder heeft 6 treden van de eerste trede in isolement leven tot de laatste, betaald werk zonder coaching.

De modulaire trajecten zijn erop gericht de kandidaat met de eerste treden te ondersteunen, zoals hoe kom je uit je isolement, hoe kom ik weer in contact met anderen en deelname aan activiteiten zoals vrijwilligerswerk. Ook kan de kandidaat ondersteuning krijgen als deze een opleiding aan het volgen is.

Werkwijze
Tijdens het modulaire traject heb ik veel persoonlijke gesprekken met mijn kandidaat om inzicht te krijgen in de leefomgeving van de kandidaat en over de levensloop. Als je weet waarom je in bijvoorbeeld een isolement bent geraakt, hebben we ook een weg eruit. Ik breng je persoonlijke netwerk met je in kaart en kijk ook samen met je wie er nog nodig zijn om je te helpen. Hierbij kan ik je ook ondersteunen met bijvoorbeeld gesprekken met huisarts, woningbouw, familie etc. Doel van het traject is dat je aan het einde een stap omhoog hebt kunnen zetten op de ladder.

Wil je graag een Modulair traject met mij starten? Neem dan eerst contact op met je arbeidsdeskundige van het UWV. Bij akkoord, kunnen we dan vervolgens samen een intake inplannen om te kijken of we een klik hebben en kan ik het trajectplan indienen bij het UWV.